Leták projektu

Aktuální

iTN - Umwelttechnisches Fachseminar Wintersemester 2017/2018 (Leták)

Das Umwelttechnische Fachseminar “Wissenschaft & Praxis” ist eine Seminarreihe des Instituts für Verfahrensentwicklung, Torf- und Naturstoff-Forschung (iTN). Es dient als Forum und Plattform für den Wissensaustausch von Vertretern aus der Wissenschaft, Administration und Praxis. Alle Studenten und interessierte Fachleute sind herzlich eingeladen.

 

Drazd'anske seminare ke geotechnice na Vysoke
skole technicke a hospodarske v Drazd'anech (Leták)

Drážďanské semináře ke geotechnice jsou společnou akcí oboru Geotechnika Vysoké školy technické a hospodářské a Geotechnického ústavu Technické univerzity v Drážďanech. Slouží jako platforma pro výměnu znalostí. Zváni jsou všichni studující a zájemci z řad odborné veřejnosti.

        

Následující aktivity:

09.11.2017 otevřený kurz (HTW Dresden)

skládkový workshop, 9.-10.11.2017

mimořádná odborná přednáška: "Výstavba skládek", 7.11.2017 & 14.11.2017

Přehled všech událostí

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je podpořen z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu spolupráce Česká republika-Svobodný stát Sasko 2014-2020 -- číslo projektu 100246598 SN-CZ 2014-2020.