Leták projektu

Aktuální

iTN - Ekologicko-technický seminář „Věda a praxe“ Zimní semestr 2017/2018 (Leták)

Ekologicko-technický seminář „Věda a praxe“ je řadou seminářů Ústavu pro vývoj technologií, výzkum rašelin a přírodních materiálů. Slouží jako fórum a platforma pro vědeckou diskusi zástupců vědy, veřejné správy a praxe.
Zváni jsou všichni studující a zájemci z řad odborné veřejnosti.

 

Drážďanský seminář ke geotechnice na Vysoké
škole technické a hospodářské v Drážd'anech (Leták)

Drážďanské semináře ke geotechnice jsou společnou akcí oboru Geotechnika Vysoké školy technické a hospodářské a Geotechnického ústavu Technické univerzity v Drážďanech. Slouží jako platforma pro výměnu znalostí. Zváni jsou všichni studující a zájemci z řad odborné veřejnosti.

        

Následující aktivity:

12.01.2018 Offener Kurs / otevřený kurz (TUL, Liberec)

18.01.2018 Offener Kurs / otevřený kurz (HTW Dresden)

Přehled všech událostí

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je podpořen z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu spolupráce Česká republika-Svobodný stát Sasko 2014-2020 -- číslo projektu 100246598 SN-CZ 2014-2020.